Návrh rozpočtu na rok 2020

       
Návrh rozpočtu na rok 2020      
       
Nutné výdaje:      
Komunální odpad 5 000,00 Kč    
Celkem: 5 000,00 Kč    
       
       
Ostatní výdaje:      
Materiálové výdaje, prac. oděvy, ochr. pomůcky 15 000,00 Kč    
Ostatní služby, revize, dveře 20 000,00 Kč    
Drobné opravy 15 000,00 Kč    
PC program Gordic 5 000,00 Kč    
Hračky, učební pomůcky 10 000,00 Kč    
Telefon 3 000,00 Kč    
DDHM, Poe1   10 000,00 Kč    
Pojištění 2 000,00 Kč    
Poštovné 1 000,00 Kč    
Školení, cestovné, kulturní akce 10 000,00 Kč    
Hrubá mzda + odovody, FKSP 43 500,00 Kč    
Poplatky bance 6 000,00 Kč    
Celkem: 140 500,00 Kč    
       
       
Komentář DDHM:      
       
Ostatní služby jsou navýšené o výměnu starých dveří a zrížení bezpečné plochy pro děti.
Jedná se o vylévanou gumu pro bezpečnou jízdu na koloběžkách a odrážedlech.  
       
Žádáme o navýšení rozpočtu o plat školnice. Podle nového financování škol musíme snížit úvazek 
z 0,80 na 0,619. Pro zabezpečení plynulého provozu je nutné dodržet úvazek  0,8 h denně
Částka na hrubou mzdu po dobu 12 měsíců činí 32 000Kč a odvody 11 500.    
Zdvořile žádáme o dofinancování úvazku.      
       
Vendryně    5.10.2019