Roczny plan imprez

Planowane akcje przedszkola przy współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019


Wrzesień:       - Zebranie rodziców (Wykład p. mgr R. Mrózek)

                       - Wystawa warzyw i kwiatów

 

Październik:   - Warsztaty jesienne – wyjazd do DDM Bystrzyca    

                        - Zbiór kasztanów i żołędzi dla zwierząt - zbiór w przedszkolu

                       - Pogadanka z gajowym – spotkanie w przedszkolu

                       - „Bajka o smutnym królu”- teatrzyk W. Stanisławiaka -26. 10.

                       - „Jesienna przejażdżka wozami” – Kubalonka – Stecówka

                       - wyjazd do kina w Bystrzycy, zwiedzenie muzeum

 

Listopad    :  -„Praca w naszej wiosce” - zwiedzanie Wędryni – biblioteka, apteka, stolarnia itp.

                     - Gry i zabawy – organizowane przez „Vitality Slezsko”

                     - Warsztaty świąteczne – DDM Bystrzyca

                    - Teatr Lalek „Bajka”- Cz. Cieszyn

 

Grudzień  :  -„Witaj Mikołaju” - spotkanie z Mikołajem (dopoł.), warsztaty z rodzicami (popoł.)

                     - Świąteczne wypieki dzieci - 17. 12.

                    - „Wigilijka” - dopołudniowe spotkanie przy choince – 20.12.

 

Styczeń     : - „Gry zimowe”- wyjazd do hali sportowej w Bystrzycy

                   - „Dzień Babci i Dziadka”- spotkanie z seniorami z DOS Zaolzie

                   - Bal rodziców

                     

 Luty       :   - Karnawał

                   - zabawy zimowe z rodzicami

                   - Kurs narciarski –wg zainteresowania – 5. 2. - 9. 2. 2018

 

Marzec  :  - Powitanie wiosny

                 - Warsztaty wielkanocne w DDM w Bystrzycy

                 - Zwiedzenie piekarni w Bystrzycy

                    

Kwiecień : - Zebranie rodziców

                  - „Dzień Ziemi”- zabawy dydaktyczne – DDM Bystrzycy

                 - Pokaz ptaków drapieżnych – godz. dopoł.

 

 Maj :       -  zapisy do przedszkola (od 2. – 16.5. termin będzie podany)

                 - Odwiedziny w 1. klasie

                 - „Dzień Matki i Ojca” -23. - 24. 5. ?-w leśniczówce - p.Różycki (jajecznica)

                - Wycieczka

                - Fotografowanie dzieci

 

  Czerwiec: - Dzień Dziecka – DDM  Bystrzyca oraz w przedszkolu

                    - Odwiedziny uczniów 1. klasy w przedszkolu

                     - Festyn

                    - Pożegnanie starszaków

 

 Czynności dodatkowe w przedszkolu :

     Język angielski, wychowanie chrześcijańskie, rytmika

     Imprezy w DDM Bystrzyca odbędą się wg ich propozycji

     Zwiedzanie ważnych instytucji w wiosce

     Przedstawienia Teatru Lalek „Bajka”

    Udział w przeglądzie recytacji dziecięcej

    „Bajka dzieciom”- czytanie przed leżakowaniem przez członków rodziny

 

Rodzice w ramach współpracy:

 - czytanie dzieciom bajek przed leżakowaniem przez członków rodziny

 - zapoznają się szczegółowo z regulaminem przedszkola

 - zapoznają się z warunkami i zasadami współżycia dzieci w grupie i respektując je   

   pomagają  realizować program edukacyjny, z którym są zapoznawani na gazetce  

  ściennej oraz jest do wglądu w kancelarii

-  mogą wnosić własne wnioski i propozycje dotyczące programu edukacyjnego

-  zgłaszają dłuższą nieobecność dziecka, chorobę zakaźną

-  zgłaszają jakąkolwiek zmianę dotyczącą dziecka

-  na bieżąco śledzą informacje w „Kąciku rodziców”

 

Terminy imprez zostaną dostosowane wg danej sytuacji

 

Wędrynia, 20. 9. 2018