Roczny plan imprez

Planowane akcje przedszkola przy współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Wrzesień:       - Zebranie rodziców 

                       - Wystawa warzyw i kwiatów

 

Październik:   - Spotkanie jesienne z rodzicami w leśniczówce – 10.10.2019

                        - Zbiór kasztanów i żołędzi dla zwierząt - Spotkanie z myśliwym

                       - Warsztaty jesienne w DDM w Bystrzycy - 23.10.

 

Listopad    :  - "Praca w naszej wiosce" - zwiedzanie Wędryni – apteka, poczta, dworzec itp.

                     -  wyjazd do kina w Bystrzycy, zwiedzenie piekarni – 7.11.

                    -  Wyjazd na bajkę do Czeskiego Cieszyna

 

Grudzień  :  - "Witaj Mikołaju" – dopołudniowe spotkanie dzieci z Mikołajem - 6.12.

                    -  Świąteczne wypieki dzieci - 16.12.

                    - "Wigilijka" - spotkanie z rodzicami przy choince (warsztaty) - 18.12.

 

Styczeń     : - "Gry zimowe" - wyjazd do hali sportowej w Bystrzycy

                   - "Dzień Babci i Dziadka" - spotkanie z seniorami z Zaolzia

                  -   Bal rodziców - 31.1.2020

                            

 Luty       :   - Karnawał

                    - Kulig lub zabawy sportowe w Vitality

                    - Kurs narciarski –wg zainteresowania – 10. - 14.2.2020

 

Marzec  :  - Powitanie wiosny

                 - Warsztaty wiosenne w DDM w Bystrzycy

                 - wyjazd do kina w Bystrzycy

 

Kwiecień : - Zebranie rodziców

                  - zwiedzenie oddziału dziecięcego w szpitalu na Sośnie

                  - "Dzień Ziemi" - zabawy dydaktyczne – DDM Bystrzycy

                

Maj :        - Zapisy do przedszkola

                -  Odwiedziny w 1. klasie

                - "Dzień Rodziny" - spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca

                - Wycieczka

                - Fotografowanie dzieci

 

Czerwiec: - Dzień Dziecka

                 - Festyn

                

 Czynności dodatkowe w przedszkolu :

     Język angielski, zabawy ruchowo – rytmiczne, lekcje chrześcijaństwa ekumenicznego

     Zwiedzanie ważnych instytucji w wiosce

     Przedstawienia Teatru Lalek "Bajka"

    Udział w przeglądzie recytacji dziecięcej

    Wyjazdy pociągiem do Trzyńca oraz okolicznych wiosek i zwiedzanie

   

    Inne akcje wg sytuacji i propozycji

 

  Rodzice w ramach współpracy:

 - zapoznają się szczegółowo z regulaminem przedszkola

 - zapoznają się z warunkami i zasadami współżycia dzieci w grupie i respektując je pomagają realizować program edukacyjny, z którym są zapoznawani na gazetce ściennej oraz jest do wglądu w kancelarii

-  mogą wnosić własne wnioski i propozycje dotyczące programu edukacyjnego

-  zgłaszają dłuższą nieobecność dziecka, chorobę zakaźną,

-  zgłaszają jakąkolwiek zmianę dotyczącą dziecka

-  na bieżąco śledzą informacje w „Kąciku rodziców”

 

Wędrynia, 1.9. 2019