Spis przyjętych dzieci

2020-05-26 17:06

Mateřská škola-Przedszkole,Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ na školní rok 2020 / 2021

 

Ředitelka MŠ-Przedszkola ve Vendryni č.1,okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm.b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ-Przedszkolu ve Vendryni č.1

Seznam uchazečů:

Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení

 

1 / 2020                                                                      přijat

2 / 2020                                                                      přijata

3 / 2020                                                                      přijat

4 / 2020                                                                      přijata

5 / 2020                                                                      přijat

6 / 2020                                                                      přijat

7 / 2020                                                                      přijat

8 / 2019                                                                      přijat

 

Seznam byl zveřejněn 25.5.2020, seznam bude stažen 8.6.2019.

 

Po odevzdání Evidenčního listu obdrží rodinný zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Vendryně, 18.5.2020

—————

Powrót


Kontakt

Przedszkole w Wędryni

Wędrynia nr. 1
739 94 Wędrynia


+420 558 994 361