Budżet na rok 2017

Mateřská škola-Przedszkole, Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.12.2016 rozpočtové prostředky pro MŠ-Przedszkola

na rok 2017 :

 

Celkové příjmy :

 

 Provozní příspěvek  -       139 150,- Kč

 Výběr školného       -          22 000,- Kč

 Hospodářský výsledek             850,- Kč

 za rok 2015

 

Celkové příjmy                 162 000,- Kč   

 

Předpokládané  výdaje za rok 2017 – 162 000,- Kč