ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  2022/2023 1.9. 2022

Koniec roku szkolnego    2022/2023  30.6. 2023

Wakacje w szkole / w tych terminach może być czynność przedszkola ograniczona

wg ilości zgłoszonych dzieci.

Wakacje jesienne w szkole 26.10./27.10. 2022

Wakacje świąteczne 23.12. /2.1. 2023 / przedszkole nieczynne 3.1. 2022 przedszkole czynne

Wakacje półrocze w szkole 31.1. 2023

Wakacje wiosenne w szkole 6.2. /12.2. 2023

Święta państwowe Święto Państwowości Czeskiej 28.9. 2022

Státní svátek Den české státnosti

Dzień Utworzenia Samodzielnego Państwa Czechosłowackiego 28.10. 2022

Den vzniku samostatného Československého státu

Dzień Walki o Wolność i Demokrację 17.11. 2022

Den boje za svobodu a demokracii

Święta Bożego Narodzenia 23.12. 2022 / 2.1.2023

Vánoční prázdniny

Wielki Piątek 7.4. 2022

Velký pátek

Poniedziałek Wielkanocny 10.4. 2022

Velikonoční pondělí

Święto Pracy 1.5. 2022

Svátek práce

Dzień Wyzwolenia  8.5. 2022

Den vítězství

Dzień Słowańskich Apostołów Cyryla i Metodego 5.7. 2022

Cyril a Metoděj

Dzień Jana Husa  6.7.2022

Den upálení mistra Jana Husa

 

 

Wędrynia 1.9.2022