Zarząd MSz Przedszkola

Prezes                                               - p. Jan Kraina

Zastępca prezesa                             - p. Hania Cienciałowa

Członkowie zarządu                         - p. Urszula Hučík, p. Aleksandra Zubek, 

                                                            

Administrator strony internetowej  - p. Dawid Gorzolka