Zarząd MSz Przedszkola

Prezes                                               - p. Katarzyna Siwa

Zastępca prezesa                             - p. Jan Kraina

Członkowie zarządu                         - p. Urszula Hučík, p. Karolina Görög, p. Magda Gorzołka

Administrator strony internetowej  - p. Dawid Gorzolka