Historia przedszkola

Założyciele i wychowawcy:

 • Przedszkole w Wędryni zostało otwarte 7.10.1927 i było wówczas umieszczone w starej szkole, ulokowanej w domu pod nr 173 (pod cmentarzem). O otwarcie przedszkola zasłużyli się przede wszystkim:
  • Jan Ciemała – naczelnik gminy w Wędryni
  • Eugeniusz Ciahotny – nauczyciel a późniejszy dyrektor wędryńskiej szkoły 
  • Jan Szeruda
  • oraz wiele innych uświadomionych obywateli Wędryni.
 • Pierwszą wychowawczynią przedszkola Zarząd Główny Macierzy Szkolnej mianował  Bronisławę Michejdę, zaś kierownikiem przedszkola został Paweł Wojnar – ówczesny kierownik miejscowej szkoły.
 • W pierwszym roku zapisano 38 dzieci,w następnych latach przeciętnie 50-60 dzieci.
 • Zarząd Główny Macierzy Szkolnej oraz Rada Opiekuńcza służyli pomocą oraz finansowo wspomagali przedszkole. Aż do wybuchu II wojny światowej kierownikiem przedszkola był Paweł Wojnar a wychowawczynią Bronisława Michejda.
 • W czasie działań wojennych kronika przedszkola została zniszczona. Powyższe dane były ujęte w streszczeniu w nowej kronice, prowadzonej aż do 1963 roku przez Bronisławę Michejdę, późniejszą dyrektorkę. Po II wojnie światowej przedszkole zostało otwarte dopiero po wydarzeniach lutowych od 1.9.1948, ponownie w starej szkole pod nr 173.

 

Warunki lokalowe

 • Jak już wcześniej wspomniano przedszkole było od początku swego istnienia, tj. od roku 1927, umiejscowione w starej szkole pod nr 173, gdzie otrzymało do swego użytku dwa lokale. W latach 1950/51 poszerzone o następne dwa lokale w drugiej połowie budynku i część ogrodu do uprawy jarzyn oraz hodowania kwiatów. W roku 1951 udostępniono do użytku kuchnię, co umożliwiło dożywianie dzieci matek pracujących. W roku  szkolnym 1959/60 przedszkole zyskało dla swojego użytku cały ogród. Urządzono w nim kąciki zabaw, umieszczono ławeczki. Dzięki usilnym staraniom pani dyrektor Anielki Kantor rozpoczęto w roku 1965 remont generalny przedszkola (wymiana okien, drzwi, podłóg, remonty ścian i całej kuchni).
 • Przeróbki, ulepszenia i rekonstrukcje były kontynuowane  również w następnych latach. Reorganizacje i upiększanie środowiska zewnętrznego (za kadencji p. dyr. A. Kantor) przyczyniły się do samych pozytywnych ocen i uznań od inspekcji powiatowych. Pomimo usilnych starań w zakresie modernizacji przedszkola, pomimo wszystkich remontów budynek ten liczący 140 lat (w roku 1980) jednak nie spełniał ogólnych wymogów przedszkola, zwłaszcza higienicznych.
 • W roku 1984 dochodzi do przeprowadzki ze starego przedszkola do obiektu byłego czeskiego przedszkola między PSP i ZŠ ( obecnie budynek Gminy). Tutaj przedszkole posiadało dwa oddziały. Każde miało własną  salę zabaw (zarazem sypialnię), jadalnię, szatnię oraz zaplecze higieniczne. Kuchenka służyła do przygotowywania śniadań, podwieczorków i wydawania obiadów, które przywożone były z Trzyńca (z przedszkola przy ul. Morozowa).
 • Kolejna przeprowadzka czekała na nasze przedszkole w lipcu 1991 roku. Tym razem do nowoczesnego budynku czeskiego przedszkola, gdzie są umieszczone dwa oddziały polskie, w jednym z czterech oddziałów przedszkola czeskiego. Do dyspozycji są dwie duże sale zabaw (jedna służy jako sypialnia), zaplecze socjalne, mała salka, biuro, szatnia oraz kuchenka służąca do wydawania śniadań i obiadów. Kuchnia jest wspólna razem z czeskim przedszkolem a jej personel należy również do przedszkola czeskiego.