Program edukacyjny

  • Przedszkole pracuje wg pedagogicznego programu edukacyjnego "WĘDRUJEMY I POZNAJEMY" (od 1. 9. 2017), który ukierunkowany jest na kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia. Szkolny program edukacyjny jest dostosowany do warunków i możliwości przedszkola i opracowany zgodnie z obowiązującym państwowym Ramowym programem edukacyjnym.
  • Rodzice mają możliwość uczestniczyć w ciągu dnia podczas różnych czynności i są regularnie informowani o postępach dziecka. Rodzice mają prawo współdecydować i wzbogacać własnymi pomysłami treści programowe.
  • Przedszkole ma swój tryb dnia, który jest prężny i może reagować na zaistniałe zmiany czy potrzeby dzieci w przedszkolu.
  • Proponujemy rodzicom rodziców konsultacje dotyczące wychowania i kształcenia dzieci (literatura fachowa, rozmowa z nauczycielem). W wypadku spraw spornych prosimy uwagi i inne zastrzeżenia zgłaszać dyrektorce przedszkola. Można też skorzystać z korespondencji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie Uwagi, spostrzeżenia.
  • Program edukacyjny realizujemy w tzw. blokach integracyjnych, w ramach których zajmujemy się różnymi tematami i podtematami.
 
WZAJEMNE ZAUFANIE TO DROGA DO DOBREJ WSPÓŁPRACY!!!