Przyjmowanie dzieci

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  • Termin zapisów ogłasza dyr. przedszkola po konsultacji z przedstawicielami gminy formą plakatów w miejscach publicznych gminy, w „Gazecie Wędryńskiej” lub na stronach internetowych. Zapisy trwają 2 – 3 dni.
  • Wpisy – rodzic wypełnia pisemną prośbę, która jest do dyspozycji w przedszkolu lub na stronach internetowych. Po konsultacji w dzień zapisów i po dostarczeniu aktu urodzenia, otrzymuje rodzic numer registracyjny zgłoszenia, wg którego sprawdza do 2 tygodni na spisie przyjęcie swojego dziecka.
  • Wg wyników spisu przyjęć rodzic dostarcza kartę ewidencyjną dziecka zatwierdzoną  przez pediatrę. Dziecko powinno być poddane obowiązującym szczepieniom.
  • Po dostarczeniu karty ewidencyjnej dziecka otrzymuje rodzic decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola, którą stwierdza podpisem. Otrzymuje    podstawowe pisemne informacje dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym.
  • Rodzic może skorzystać z adaptacyjnego pobytu dziecka – np. w letnich miesiącach przed rozpoczęciem roku szkolnego w ogrodzie przedszkolnym (po uprzedniej konsultacji z dyr. przedszkola).

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Dyrektorka przedszkola  zgodnie  z §34 ustawy nr.561/2004 Dz.U. RC (Ustawa o szkołach) ustala następujące kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola.

Do przedszkola przyjmowane są:

  • dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci rodziców pracujących zawodowo
  • dzieci w wieku od 3 – 5 lat
  • dzieci młodsze niż 3-letnie (w ramach samodzielności dostosowanej do wieku)

Rodzic stwierdza swym podpisem, iż został zapoznany z kryteriami przyjmowania dzieci do przedszkola.