Kronika wydarzeń (od roku 1998)

 • r. 1998 – odchodzi do emerytury p. Maria Drobisz, która funkcję dyrektorki wykonywała w latach 1981 – 1998. Na jej miejsce została mianowana p. Irena Lasota.
 • r. 1999/2000 – wyremontowano plac zabaw, przeprowadzono montaż zwierzątek na sprężynie, ślizgawki, drewnianej przeplotni (dar sponsorski).
 • r. 2000/2001 – wprowadzono dla starszaków noc w przedszkolu.
 • r. 2002/2003 – „Bal maskowy” w  DK „Czytelnia”. Spotkanie rodzinne połączone z jubileuszem przedszkola z okazji 75. rocznicy powstania placówki.
 • r. 2003 – od 1.1.2003 przedszkole staje się podmiotem prawnym.
 • r. 2004/2005 – remont piaskownicy (murowanie zakładów, nowe obicie, przykrycie piaskownicy)
 • r. 2006/2007 – wymiana wykładziny w jadalni.
 • r. 2007/2008 – uroczysta akademia z okazji 80. lecia przedszkola. Prezes Macierzy przedszkola p. Marek Szűcs swoimi czarami wprowadził wszystkich obecnych do lat dzieciństwa. Na uroczysty program złożyły się występy dzieci przedszkola, czeskiego przedszkola, dzieci z Zaolzia, dzieci szkolnych. Było spotkanie najstarszego i najmłodszego przedszkolaka, wystąpili rodzice z programem tanecznym. Z tej okazji powstał hymn przedszkola. Nie zabrakło tortu urodzinowego. Podziękowaniem dla dzieci za ich wysiłek był program rozrywkowy grupy "Duo-fix". Wspaniałym bigosem przygotowanym przez p. Andrzeja Czadera zostali poczęstowani wszyscy obecni.
 • r. 2008/2009 – "Mikołaj", spotkanie rodziców, dziadków i sympatyków przedszkola. Po występie odwiedził dzieci Mikołaj z pełnym workiem prezentów. Dla dzieci były przygotowane atrakcje sportowe, warsztaty świąteczne. Dorośli mogli skorzystać z kiermaszu książek i ze stoiska z upominkami świątecznymi oraz z bogatego poczęstunku.
 • r. 2009/2010 – wymiana okien oraz drzwi wejściowych w całym budynku, zrenowowano półki na pościel, zakupiono  antyalergiczną pościel oraz poduszki dla dzieci. W ogrodzie wymieniono drewnianą sześcioboczną przeplotnię.
 • r. 2010/2011 – zostały sporządzone nowe meble do jadalni, przebiegła rekonstrukcja toalety dziecięcej. Do ogrodu zakupiono podwójną tablicę do rysowania, huśtawkę na sprężynie (dar dyr. Huty Trzynieckiej p. Ing. Jerzego Cienciały). Została zrekonstruowana ślizgawka, domek dla dzieci, równoważnia. Wprowadzono kanalizację w gminie, podłączono przedszkole. W grudniu 2011 odchodzi do emerytury tercjanka p. Ewa Cienciała, która pracowała w przedszkolu od roku 1984. Dziękujemy za jej poświęcenie dla Naszego przedszkola. Na jej miejsce przychodzi p. Władysława Szuścik.
 • r. 2011/2012 – zrekonstruowano łazienkę dla dzieci oraz toaletę dla pracowników, sporządzono nową szafę na pomoce dydaktyczne, pościel oraz książki.
 • r. 2012/2013 – festyn ogrodowy z okazji 85. lecia przedszkola. Przedszkolu nadano imię „Wędrowniczki”. Po programie pt. „Legenda o Wędryni” były przygotowane liczne atrakcje dla dzieci oraz bogaty poczęstunek dla wszystkich obecnych. W czasie wakacji przeprowadzono rekonstrukcję elektroinstalacji, sporządzono nowe meble oraz dywan do dużej sali.
 • r. 2021 - odchodzi do emerytury p. Irena Lasota, która funkcję dyrektorki wykonywała w latach 1998 – 2021. Na jej miejsce została mianowana p. Katarzyna Pustowková. Dziękujemy za jej poświęcenie dla naszego przedszkola. 
 • r. 2022 - od 1.1.2022 funkcję dyrektorki wykonuje p. Katarzyna Pustowková. W styczniu 2022 odchodzi na urlop macierzyński tercjanka p. Magda Malgorzata Goryczkowa. W zastepstwie przychodzi p. Halina Macura.