To my, Wędrowniczki

Nasze założenia:

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Rozwój dziecka następuje w ścisłym powiązaniu z otaczającym światem i wychowanie w przedszkolu jest kontynuacją wychowania w rodzinie. 

Nasz program edukacyjny:

Od roku 2003 nasze przedszkole posiada tzw. osobowość prawną i staje się samodzielną organizacją,co oznacza większą swobodę w decydowaniu, lecz w pełnym zakresie odpowiedzialność na każdym polu działalności. Zgodnie z nową ustawą szkolną mamy opracowany własny program edukacyjny pt.:“Chcę być zdrowym i mądrym człowiekiem“, który ma na celu uświadamiać dzieciom zagadnienia dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia.

Nasza misja:

Stwarzanie wszystkim naszym podopiecznym przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci i zaspakajania ich wszystkich potrzeb. Dawanie dzieciom możliwości poznawania i rozumienia siebie i świata oraz odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości. Stwarzanie dzieciom atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.